Professionel og privat misbrugsbehandling

Et misbrug af alkohol, kokain eller hash går aldrig over af sig selv. Alle misbrugere kan nikke genkende til at de utallige gange har forsøgt at stoppe eller kontrollere deres misbrug. Alle gange forgæves eller måske med lidt succes i en mindre periode, men misbruget er hurtigt kommet tilbage. Fælles for mange misbrugere er at de alle oplever nogle af disse:

  • At de ofte tænker at de er helt alene om det.
  • At opleve kontroltab, i forhold til indtag af enten alkohol eller stoffer. Som manglende stopknap eller evnen til helt at lade være
  • Brudte aftaler og løfter
  • At fortsætte sit misbrug, selvom det giver negative konsekvenser. Både for en selv og sine omgivelser
  • At tolerancen til det primære stof bliver øget stille og roligt gennem årene. Fire til fem genstande er ikke længere nok.
  • At man føler en stor lyst/trang til at drikke eller tage stoffer i forskellige situationer og følelsesmæssige tilstande
  • Tanker og handlinger bliver styret hen mod stoffer eller alkohol. Man tilsidesætter andre personer, begivenheder eller andet i forhold til dette

Hvis man oplever at kunne genkende nogle eller mange af disse, så har man højst sandsynligt et behandlingskrævende misbrug og brug for misbrugsbehandling.

Ambulant misbrugsbehandling

For langt de fleste vil en ambulant misbrugsbehandling være det bedste valg. Der en økonomisk fordel, da prisen ofte er på ca. en tredjedel af hvad en døgnbehandling koster og dertil kan man også spare endnu flere penge, da man som ofte kan arbejde og dermed ikke behøver at holde ferie eller sygemelde sig fra ens arbejde. Der findes flere behandlingssteder som tilbyder hjælp udenfor normal arbejdstid. Udover muligheden for misbrugsbehandling udenfor normal arbejdstid, er det også en stor fordel at man kan være i vante omgivelser og fortsat bo hjemme. Det vil stort set altid give en positiv effekt, hvis man ikke bliver revet ud af hverdagen og vante omgivelser. Dertil vil det også være muligt at gøre det hele 100% anonymt, da man selv frit kan bestemme hvem der skal vide at man er i behandling.

”Eftersom der generelt ikke er forskel på effekten af døgn-, dag- og ambulant behandling, er fokus i stigende grad rettet på at identificere hvilke alkoholmisbrugere, der får større udbytte af behandling i døgnregi og hvilke, der får lige så godt eller bedre udbytte af at blive behandlet i det langt billigere
ambulante regi.”

Uddrag af: “Alkoholbehandling – En medicinsk teknologivurdering”

Sundhedsstyrelsen

 

Privat misbrugsbehandling

Privat misbrugsbehandling kan ofte tilbyde meget mere end det offentlige og man vil derfor i langt de fleste tilfælde være bedre hjulpet hvis man har mulighed for at betale for sin egen misbrugsbehandling. Her vil der også som udgangspunkt være hjælp til hele familien og andre pårørende, samt et meget mere intensivt og effektivt behandlingsforløb. Men det er også muligt at få behandling gratis gennem det offentlige. Alle danskere har krav på samtaler hvis de har et misbrug af alkohol eller stoffer.

Men der er stor forskel på samtaler og misbrugsbehandling.